Omläggning vattenledning i Arvidsgårdsgatan och del av Andrégatan

Uppdatering v. 40

Arbetet flyter på med mindre komplikationer. Ett tips kan vara att ha en dunk eller hink vatten samt någon karaff i kylskåpet med dricksvatten ifall vattenleveransen blir tillfälligt och oplanerat avstängd. Det kommer genomföras en större planerad avstängning och inför den kommer det informeras genom lappar i brevlådan.

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till boenden och övriga som rör sig i området om det fina bemötandet ni har!

 

Uppdatering v. 37

Arbetet har kommit igång, asfalt och kantsten har tagits bort del av sträckan. Den nya vattenledningen läggs ned för att senare kopplas in etappvis. Arbetet flyter på enligt plan förutom två kabelfel längs sträckan. Vid frågor kontakta Frida på 0513-220 58 eller grävmaskinist på plats Andreas Henriksson 076-138 51 32.

 

Information från v.35

Herrljunga Vatten AB avser att byta ut huvudledningen för vatten som går i Arvidsgårdsgatan, vi kommer även byta del av servisledningar och där det behövs även servisventil (den ventil som gör det möjligt för oss att stänga ert inkommande vatten). Ambitionen är att uppdatera denna sida med löpande information, så håll koll.

Arbetet kommer innebära störningar i vattenleveransen samt trafikstörningar under några veckors tid. Arbetet avses starta i västra delen av området. För att arbetet ska flyta på kommer gatan att etappvis vara begränsad för genomfart. Det vill säga undvik att köra förbi arbetsområdet om du inte bor längs den påverkade sträckan.

Vi ber er ha överseende med de störningar det innebär i form av att vara utan vatten samt viss störning i trafik. Planen är att vattenleveransen inte kommer vara borta mer än enstaka dagar och främst då dagtid, närmare information till er boenden kommer. Inför en planerad avstängning går det att förbereda sig genom att hälla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök eller karaffer med vatten för matlagning osv.

Information till dig som är kopplad på vattenledningen

Innan sommaren gick ett brev ut till fastighetsägare som kommer bli direkt berörda av ledningsbytet samt även byte av servisledningar.

Herrljunga Vatten har ansvaret för vattenledningen fram till förbindelsepunkt och den är generellt 0,5 meter från fastighetsgräns (ofta där servisventilen är), det vi önskar göra är ändå att gräva in och göra skarven till er fastighetsägares rör inne på tomt då kommunen kommer att asfaltera gatan senare i år alternativt våren 2023. Vi minimerar då risken att behöva gräva upp den nylagda asfalten. Önskar ni passa på att byta er vattenledning in till hus är det en kostnad som inte Herrljunga Vatten står för.