Aktuellt

Just nu genomför vi en undersökning om energianvändning i bostäder via webb-enkät.

Undersökningen riktar sig till en begränsad målgrupp som fått separat inbjudan.

Har inte du fått någon inbjudan så ska du inte fylla i enkäten.