HandyMakers Herrljunga

HandyMakers Herrljunga – ett projekt i syfte att knyta samman traditionella hantverksyrken och praktiska industriyrken med det nya digitala hantverket genom att, i Maker-form, utveckla innovationsprocesser i gränslandet mellan gymnasieskolans traditionella och ”digitala” yrkesprogram och lokala små och medelstora företag.

Projektet genomförs i samarbete med Herrljunga Kommun via Gymnasiet Kunskapskällan.

Till projektet finns en referens- och  expertgrupp knuten med representanter från Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Fokus Herrljunga AB och Sparbanken Alingsås AB.

Projektet löpte under hösten 2015 till slutet av 2016 och finansierades av Vinnova.

Besök gärna projektets hemsida!