HandyMakers Herrljunga

HandyMakers Herrljunga – ett projekt i syfte att knyta samman traditionella hantverksyrken och praktiska industriyrken med det nya digitala hantverket genom att, i Maker-form, utveckla innovationsprocesser i gränslandet mellan gymnasieskolans traditionella och ”digitala” yrkesprogram och lokala små och medelstora företag.

Projektet genomförs i samarbete med Herrljunga Kommun via Gymnasiet Kunskapskällan.

Till projektet finns en referens- och  expertgrupp knuten med representanter från Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Fokus Herrljunga AB och Sparbanken Alingsås AB.

Tiden för projektet är drygt ett år med start under hösten 2015 och löper till slutet av 2016.

Projektet finansieras av Vinnova.

Besök gärna projektets hemsida!