Nytt skyfall under natten

Under natten föll på nytt stora regnmängder över Herrljunga som överbelastade VA-nätet. Regnet var som mest intensivt runt midnatt.

Har du drabbats av översvämning ska du anmäla det till oss. Du kan lämna meddelande här på hemsidan via rutan ”Lämna meddelande här – Kundtjänst – Allmänt Meddelande”. Fyll i dina uppgifter och en kort beskrivning av händelsen så tar vi kontakt.

Du ska även anmäla skador till ditt försäkringsbolag. Räddningstjänsten hjälper till vid översvämning av källare.

Arbetet med att förstärka dagvattenhanteringen och söka eventuella skador i ledningsnätet fortsätter. Din anmälan om översvämning eller ett meddelande om andra iakttagelser du gjort i samband med sommarens skyfall kan vara till stor hjälp i detta arbete.

Vi återkommer med mer information på hemsidan om situationen med dagvattnet.