Herrljunga Elektriska AB är ett kommunägt företag med ca 40 anställda och ca 90 Mkr i omsättning. Vi är verksamma inom el, värme och stadsnät samt i vårt dotterbolag Herrljunga Vatten AB, och även inom vatten- och avloppsverksamhet i Herrljunga kommun. I delägt bolag äger vi elproduktion från vatten- och vindkraft.

 

Läs boken Herrljunga Elektriska AB 100 år, klicka här.

 

Logotyper

Herrljunga Elektriska AB
Herrljunga Vatten AB
Trollabo Kraft AB