Elproduktion

Det delägda dotterbolaget Trollabo Kraft äger vattenkraftverket i Trollabo som under ett normalår producerar ca 2 miljoner kilowattimmar. Den maximala effekten är 500 kilowatt. Nossans vatten leds i en 500 m lång tub ner till turbinen. Kraftverket har en fallhöjd på 15 meter.

Det delägda dotterbolaget Trollabo Kraft äger en fjärdedel av ett vindkraftverk i Tolvmansstegens vindkraftpark. Ett verk producerar ca 5 miljoner kilowattimmar per år och sammanlagt finns 22 verk i parken. Maximala effekten hos ett verk är 2.000 kilowatt. Verken har en navhöjd på 105 meter och en rotordiameter på 90 meter.

Solcellsanläggningen på Mariedalsgatan är en av Herrljungas äldsta nuvarande i drift och producerar ca 4.700 kilowattimmar per år. Den maximala effekten är 5,2 kilowatt och arean med solceller är 32 kvadratmeter.