Anslutning, avtal och priser

 

Anslutningskostnad för villor utmed kulvertens sträckning

Kostnaden för anslutning av enbart serviskulvert till avstängningsventiler innanför husvägg är 15.000 kr inkl. moms. Max servislängd 15 meter, grävning ingår ej. Avtal om värmeleverans skrivs på 10 år. Du får själv kontakta en VVS-installatör för fjärrvärmecentralen och vi hjälper dig vid behov. Priset gäller från 2017 och del av kostnaden är ROT-berättigad.

 

Anslutningskostnad för övriga

Då fastigheten som skall anslutas ej ligger utmed kulvertens sträckning blir anslutningskostnaden den faktiska kostnaden för arbete och material för att ansluta fastigheten till punkt i befintligt nät med erforderlig leveranskapacitet. Vi offererar varje anslutning separat och ber er kontakta oss vid intresse.

Framdragning av kanalisation för fiber ingår vid samtliga fjärrvärmeanslutningar, dock tillkommer en inkopplingsavgift då kunden väljer att tillämpa kanalisationen.

 

Serviceavtal för villor

En fjärrvärmecentral kräver i allmänhet inte mycket underhåll för att fungera, men för bästa funktion och värmeekonomi bör anläggningen ha kontinuerlig tillsyn.

Serviceavtalet innebär att vi genomför servicebesök hos er då kontroll av fjärrvärmecentralen utförs varvid eventuella fel och brister uppmärksammas samt åtgärdas till ett, efter kontrollen, överenskommet pris.

Mindre åtgärder såsom packningsbyte, injustering och tätning av läckande anslutningar utförs utan kostnad vid servicebesök. Kostnaden för servicebesök ingår i avtalet och är inte antalsbegränsade. Antalet servicetillfällen bestäms av kunden, normalt en gång/år under värmesäsong, men vid behov fler gånger. Även s.k. akututryckningar under ej ordinarie arbetstid ingår i avtalet.

 

Självriskeliminering vid vattenskada orsakad av fjärrvärmecentral

För villakunder finns en självriskelimineringsförsäkring  som kunden får ta del av vid vattenskada orsakad av en läckande fjärrvärmecentral. Skadan ska alltid anmälas till kundens eget försäkringsbolag, ta därefter kontakt med oss.

 

Felanmälan och bokning av servicebesök

Bokning av servicebesök eller felanmälan under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00) görs via 0513-220 40.
Felanmälan övrig tid: 070 640 40 24.

 

Avtal och priser

Serviceavtal villa

Fjärrvärmepriser

Prisinformation för villor

Allmänna avtalsvillkor konsument 2018