Frågor och svar

Vattnet är vitt eller grumligt. Vad beror det på?
Det kan vara luft som kommit in i systemet och bubblorna är så små att vattnet får en vit nyans samt ser grumligt ut. Detta är inte farligt och man kan göra ett snabbtest. Spola upp ett glas vatten och låt det stå en stund och se om det klarnar. Grumligheten kan även bero på humusämnen. Håller problemet i sig, kontakta vår växel eller ring journumret för VA.

Vattnet är rödaktigt. Vad beror detta på?
Om vattnet är något rödaktigt är det troligtvis järn som fällt ut. Detta är inte heller farligt utan ser mest oaptitligt ut. Det kan även ge ifrån sig en svag lukt. Detta kan avhjälpas genom att låta vattnet rinna en stund i de berörda kranarna. Oftast är problemet lokalt och försvinner efter en stunds spolande. Håller problemet i sig, kontakta vår växel eller ring journumret för VA.

Det kommer svarta små flagor i vattnet när jag spolar och vattnet är lila. Vad är detta?
Dessa små svarta flagor är ämnet mangan vilket även kan ge en lila nyans på vattnet. Mangan är det 12:e vanligaste grundämnet i jordskorpan och är inte farligt för kroppen att få i sig. Problemet kan avhjälpas genom att spola i de kranar som är berörda. Håller problemet i sig, kontakta vår växel eller ring journumret för VA.

Det är gulaktiga avlagringar i mitt handfat. Hur kommer det sig?
Detta är kalk som fällt ut från vattnet och det bildar en gulaktig avlagring. Detta går lätt att ta bort med hjälp av kalkborttagande rengöringsmedel. Problemet kan även dyka upp i diskmaskinen och ett lätt sätt att minska problemet är att köra diskmaskinen på lägre temperatur. På detta sätt fälls inte kalken ut i samma omfattning.

Jag har stopp i mitt avlopp. Kan ni fixa det?
Det vi kan göra är att kontrollera så att det inte är stopp ute i ledningsnätet. Visar det sig att det inte är stopp där utan inne på fastigheten så ligger ansvaret på fastighetsägaren då vi endast äger ledningen fram till servis. Vad vi då kan göra är att förmedla kontakt med en slamsugare.

Det står vatten på min gata och rännstensbrunnen verkar inte vilja svälja vattnet. Åtgärdar ni det?
Rännstensbrunnar tillhör avdelningen Gata/park på kommunen så ta kontakt med dem (kommunens växel: 0513-17 000).

Det läcker vatten i min källare. Vad gör jag?
Ring oss så kommer vi och stänger av servisventilen för att minska läckaget. Därefter får du ta kontakt med en rörfirma för att åtgärda felet.

Jag har drabbats av källaröversvämning i samband med skyfall. Vad gör jag?
Behöver du hjälp med länspumpning ringer du Räddningstjänsten. Skador anmäler du till försäkringsbolaget. Alla översvämningar ska också anmälas till oss. En blankett för anmälan hittar du här: Anmälan källaröversvämning

Mer information om källaröversvämning hittar du här: Information källaröversvämning

Min vattenmätare läcker/verkar inte fungera. Vad gör jag?
Ring oss så kommer vi ut och tätar den alt. byter ut den.

Tillsätter ni klor i vattnet?
Nej. Vi använder klor endast om det finns risk för bakteriell tillväxt.

Vad är det för hårdhet på vattnet?
Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och har följande värden: 

Ort Hårdhetsgrader °dH Benämning Hårdhetsgrader °dH
Annelund 5,7 Mycket mjukt 0-2
Fåglavik 1,6 Mjukt 2-5
Herrljunga 7,3 Medelhårt 5-10
Källeryd 12 Hårt 10-20
Remmene 2,8 Mycket hårt >20