Elnät

Herrljunga Elektriska AB ansvarar för elnätet i större delen av Herrljunga kommun samt delar av Vårgårda och Vara kommuner. Vi har i uppgift att utveckla och underhålla nätet. Vår strävan är att du alltid skall ha prisvärd tillgång till den el du behöver.

Grunddata om vårt elnät 2015-01-01

Ledningsnätets totala längd 867 km
– varav nedgrävd kabel 709 km (82%)
– varav isolerad luftledning 97 km (11%)
– varav oisolerad luftledning 61 km (7%)
Investering 2014 4 969 125 kr
Underhåll 2014 5 048 000 kr
Medelavbrottstid 2014, aviserade och oaviserade
elavbrott i eget och överliggande nät
62 min
Tillgänglighet 99,98%