Anslutning, avtal och priser

Nedan hittar du gällande tariffer, information om anslutning och avtalsvillkor.
Om du planerar att installera produktionsanlägging, t.ex. solpaneler, är det viktigt att du kontaktar oss för ett förhandsbesked om hur stor anläggning som kan vara möjlig att ansluta i din uttagspunkt.

Nättariff_Säkringsabonnemang_från 2020-01-01

Nättariff_Lågspänning Effekt från 2020-01-01

Nättariff_Högspänning_från 2020-01-01

Inmatningstariff Produktion från_2020-01-01

Avtalsvillkor NÄT2012 Konsument (rev 2) 2019-05-01

Avtalsvillkor NÄT2012 Näringsidkare Rev 2015-07-01

Avtalsvillkor NÄT2012 Högspänning Rev 2015-07-01

Avbrottsersättning

Anslutning till elnätet, kontakta oss för offert

Tekniska_riktlinjer_for_anslutning_av_lokal_produktion

Anmälan Anslutning Mikroproduktion