Anslutning, avtal och priser

Nedan hittar du gällande tariffer, information om anslutning och avtalsvillkor.
Om du planerar att installera produktionsanlägging, t.ex. solpaneler, är det viktigt att du kontaktar oss för ett förhandsbesked om hur stor anläggning som kan vara möjlig att ansluta i din uttagspunkt.

Nättariffer Säkringsabonnemang

Nättariff Lågspänning Effekt

Nättariff Högspänning

Inmatningstariff Produktion

Avtalsvillkor NÄT2012 Konsument Rev 2019-05-01

Avtalsvillkor NÄT2012 Näringsidkare Rev 2015-07-01

Avtalsvillkor NÄT2012 Högspänning Rev 2015-07-01

Avbrottsersättning

Anslutning till elnätet, kontakta oss för offert

Tekniska riktlinjer för anslutning av lokal produktion

Anmälan Anslutning Mikroproduktion

Skatteverkets regler för microproduktion (länk)