Anslutning, avtal och priser

Nedan hittar du gällande tariffer, information om anslutning och avtalsvillkor.
Om du planerar att installera produktionsanläggning, t.ex. solpaneler, är det viktigt att du kontaktar oss för ett förhandsbesked om hur stor anläggning som kan vara möjlig att ansluta i din uttagspunkt.

Nättariff Säkringsabonnemang från 2023-07-01

Nättariff Lågspänning Effekt från 2023-07-01

Nättariff Högspänning t.o.m 3,5 MW från 2023-07-01

Nättariff Högspänning över 3,5 MW från 2023-07-01

Inmatningstariff Produktion från_2023-07-01

Avtalsvillkor NÄT2012 Konsument (rev 2) 2019-05-01

Avtalsvillkor NÄT2012 Näringsidkare Rev 2015-07-01

Avtalsvillkor NÄT2012 Högspänning Rev 2015-07-01

Avbrottsersättning

Anslutning till elnätet, kontakta oss för offert

Tekniska riktlinjer för anslutning av lokal produktion