Frågor och svar

Vem ansvarar för elen hos mig?
Det är du själv som ansvarar för att dina elektriska apparater är hela och att de används på rätt sätt. Är du fastighetsägare så är det du som ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra.

Vem får arbeta med elinstallationer?
De flesta arbeten med fasta installationer kräver en särskild behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket, vilket innebär att du behöver anlita en elinstallatör. En behörig elinstallatör ansvarar för att alla anställda i företaget utför elinstallationsarbeten på ett korrekt sätt.

Jag ska köpa hus men känner mig osäker på elen?
Det kan vara bra att anlita någon som besiktigar elinstallationerna eftersom det inte alltid ingår i en vanlig bostadsbesiktning.

Det har blivit strömavbrott, vad kan jag göra?
Ett strömavbrott beror ofta på ett fel i din egen anläggning. Om hela lägenheten eller huset blivit strömlöst bör du kontrollera om din jordfelsbrytare löst ut. Bor du i ett äldre hus är det inte säkert att du har en jordfelsbrytare. Om endast en del av huset blivit strömlöst kan det felet ligga i en huvudsäkring vid elmätaren eller en säkring i din elcentral. Har du porslinssäkringar skruvar du ur säkringarna och kontrollerar dessa. Den färgade signalpärlan längst bak på säkringen kan råka sitta kvar även om säkringen är trasig. Har du automatsäkringar kan du återställa dessa med hjälp av knappen. Om säkringen på nytt löser ut finns troligen ett kvarvarande fel och du behöver kontakta en elinstallatör. Är strömmen borta i nätet utanför huset kontaktar du vår kundtjänst eller ringer vårt journummer. Med en smart mobiltelefon kan du även kontrollera om vi har skrivit om strömavbrott på vår hemsida. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att lokalisera ett fel i nätet så är vi tacksamma om du ringer.