Information

Information angående Sämsholm (2024-04-15)

I nuläget pågår arbete med markavtal för överföringsledning mellan Annelund och Sämsholm. Detta kommer att ge en mer exakt sträckning av ledningen och från detta ges en materialspecifikation till projektet.

Parallellt med detta tittar vi nu även på en upphandling av entreprenadtjänster för projektet.

Under hösten kommer de första åtgärderna i Annelunds ledningsnät att påbörjas för att anpassa systemet mot Sämsholm. Planeringen för detta handläggs nu under våren.

Dokument:

Sammanfattande_information_samsholm_2023_07_05

Presentation Sämsholm del 1

Presentation Sämsholm del 2

Presentation Sämsholm del 3