Student

Herrljunga Elektriska samarbetar med gymnasieskolan Kunskapskällan i Herrljunga för utbildning av Elektriker.

Vidare genomförs för verksamheterna relevanta samarbeten med universitet, högskolor, ky/yh-utbildningar och forskningsinstitut i Sverige.

Har du en idé för ett examensarbete eller forskningsprojekt alternativt söker praktik inom någon av verksamheterna inkom gärna med en intresseanmälan.

 

Tidigare projekt

HandyMakers Herrljunga – ett projekt i syfte att knyta samman traditionella hantverksyrken och praktiska industriyrken med det nya digitala hantverket genom att, i Maker-form, utveckla innovationsprocesser i gränslandet mellan gymnasieskolans traditionella och ”digitala” yrkesprogram och lokala små och medelstora företag.

Projektet genomfördes i samarbete med Herrljunga Kommun via Gymnasiet Kunskapskällan.

Till projektet fanns en referens- och expertgrupp knuten med representanter från Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Fokus Herrljunga AB och Sparbanken Alingsås AB.

Projektet löpte under hösten 2015 till slutet av 2016 och finansierades av Vinnova.