Frågor och svar

Hur gör jag om jag behöver en ny eller vill ändra en befintlig anslutning till huset?
Anlita i god tid en behörig elinstallatör. Elinstallatören gör en beställning via en föranmälan till oss med de uppgifter som vi behöver.

Vad kostar det att ansluta till elnätet?
Prisuppgifter på nya anslutningar får du genom att kontakta oss.

Hur gör jag om jag vill flytta ut elmätaren ur huset?
Anlita en behörig elinstallatör. Att flytta ut mätaren innebär många fördelar: brandsäkerheten ökar, en kall säkring klarar högre belastning och du behöver inte vara hemma vid service av elmätaren.

Kan jag ändra storlek på mina mätarsäkringar?
Om du vill byta till större eller mindre mätarsäkringar kontaktar du kundtjänst eller en behörig elinstallatör.

Jag ska gräva, hur vet jag var ledningarna går?
I marken ligger många el-, fiber-, fjärrvärme- och VA-ledningar. Innan du börjar gräva beställer du en kostnadsfri ledningsanvisning. Gå till www.ledningskollen.se där du automatiskt kan anmäla ditt ärende till flera ledningsägare som Skanova och fiberföreningar. Du kan också kontakta kundtjänst.

Hur gör jag för att fälla ett träd vid en elledning?
Om du ska ta ner ett träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Vi kan kostnadsfritt bevaka att fällningen sker utan risk för driftstörningar. Själva avverkningen ombesörjer du normalt själv, med hjälp av någon kunnig person.

Kan jag göra egen el och få betalt för den?
Du som vill göra egen el i liten skala inom vårt elnät hittar information om hur det fungerar här (länk).

Det har blivit strömavbrott, vad kan jag göra?
Ett strömavbrott beror ofta på ett fel i din egen anläggning. Om hela lägenheten eller huset blivit strömlöst bör du kontrollera om din jordfelsbrytare löst ut. Bor du i ett äldre hus är det inte säkert att du har en jordfelsbrytare. Om endast en del av huset blivit strömlöst kan felet ligga i en huvudsäkring vid elmätaren eller en säkring i din elcentral. Har du porslinssäkringar skruvar du ur säkringarna och kontrollerar dessa. Den färgade signalpärlan längst bak på säkringen kan råka sitta kvar även om säkringen är trasig. Har du automatsäkringar kan du återställa dessa med hjälp av knappen. Om säkringen på nytt löser ut finns troligen ett kvarvarande fel och du behöver kontakta en elinstallatör. Är strömmen borta i nätet utanför huset kontaktar du vår kundtjänst eller ringer vårt journummer. Med en smart mobiltelefon kan du även kontrollera om vi har skrivit om strömavbrott på vår hemsida. Har du upplysningar som kan hjälpa oss att lokalisera ett fel i nätet så är vi tacksamma om du ringer.