Fiberanslutning på landsbygden

Under 2013 byggdes på uppdrag av Herrljunga Kommun ett ortsammanbindande nät på totalt 70 km kanalisation med tillhörande fiberinstallation vilket försörjer fiberföreningarnas bynät. Möjligheten att även förse landsbygden med fibernät har resulterat i en redundant fiberring runt Herrljunga Kommun.  

Herrljunga Elektriska AB har för avsikt att stödja och samverka med kommunens fiberföreningarna för att nå en hållbar långsiktig kommunikationslösning för kommuninvånarna vilka ej bor i tätorterna. För att följa upp och säkra leveranser i anlagda bynät erbjuds även föreningarna möjligheten att teckna serviceavtal.

För att ansluta dej tas kontakt med den fiberföreningarna som tillhandahåller nät där du bor.

Följande fiberföreningar finns i kommunen:

Nossan fiber (Eggvena, Fölene, Remmene, Bråttensby)
Mjäldrunga fiber
Sämsholms fiber
OD-Alboga fiber
Broddarp-Öra fiberförening
Eriksbergs fiber
Källeryds fiber
Skölvene fiber (Skölvene, Hudene, Källunga, Hov)
Gäsene fiber
Fiberförening Mollaryd, Molla & Vesene