Frågor och svar

Vad är bredband?
Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta sig till internet med hög överföringshastighet.

Varför bredband?
Sverige har målet att vara en bredbandsnation i absolut framkant. Riktmärket är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. Skälen till detta är flera. Våra radio- och TV-vanor förändras genom så kallade ”play-tjänster”. Därmed kommer vi oftare att följa ett valfritt program vid en valfri tidpunkt. Samtal förs allt oftare via video eller sociala medier i stället för via telefon. För att minimera behovet av transporter och resor kommer arbete i hemmet, resfria möten, e-post och e-handel att öka. Musik, film, böcker, tidningar och programvaror är inte längre något man har hemma. Istället tar man del av dessa via nätet vid behov. Utbildningar kommer i högre grad att erbjudas via nätet. Utbyggd vård i hemmet och andra trygghetstjänster drar nytta av bredband. Sättet vi använder energi kommer att kunna styras via nätet för att minska slöseriet och därmed kostnaderna.

Vad är optofiber?
Optofiber är en ledare för dataöverföring med hjälp av ljus. Ljusets egenskaper gör att överföringskapaciteten blir oöverträffat hög samtidigt som den är robust. Att överföra data via optofiber är därför en framtidssäker teknik.

Vad är en fiberkabel?
En fiberkabel innehåller ett antal optofibrer. Fiberkablar förläggs ofta i skyddsrör nedgrävda i marken. En fiberkabel har en mycket lång livslängd men kan vid behov enkelt bytas ut.

Vad är skillnaden mellan fibernät och stadsnät?
Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, dvs. infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Hur fungerar ett fibernät?
Förutom fiberkablar innehåller ett fibernät utrustning som översätter elektriska signaler till optiska signaler och tvärtom. Ett exempel är en fiberswitch som kopplar samman den yttre fiberkabeln med din egen utrustning via elektriska datakablar eller ett lokalt trådlöst nätverk.

Vem gör vad i nätet?
Fiberkablarna förläggs, ägs och underhålls av en nätägare. Utrustningen som sköter kommunikationen tillhandahålls av en kommunikationsoperatör. De tjänster som tillhandahålls via nätet levereras av en tjänsteleverantör. Du äger själv nät och utrustning som finns innanför överlämningspunkten.

Jag vill dra in bredband via optofiber, hur gör jag då?
Bor du i en tätort tar du kontakt med oss. Bor du på landsbygden vänder du dej till den fiberförening som är verksam inom ditt geografiska område.

Var kan jag välja bredbandstjänster?
Hos tjänsteoperatören, exempelvis Telia.

Mitt bredband fungerar inte, vart ska jag vända mig?
Till tjänsteoperatörens kundtjänst.