Falska påståenden av oseriösa elhandlare

Vi har uppmärksammats på att oseriösa elhandlare kontaktar kunder i vårt område med falska påståenden om att man har ett samarbete med Herrljunga Elektriska AB. Så är inte fallet!

Herrljunga Elektriska AB är ett elnätsbolag och säljer inga elavtal. Herrljunga Kraft, som är anvisad elleverantör i Herrljunga Elektriska AB:s elnät, säljer heller inga elavtal via andra bolag utan har direktkontakt med sina kunder och ringer då från ett lokalt telefonnummer med riktnummer 0513.

Både Svensk handel och Konsumenternas energimarknadsbyrå har ett växande antal ärenden där elkunder upplever att man blivit lurad. Blir man uppringd av en misstänkt oseriös aktör kan man göra följande:

 • Avsluta helst samtalet direkt
 • Besvara aldrig ett SMS om du inte vill ingå ett nytt elavtal
 • Ifrågasätt påståenden om samarbeten med Herrljunga Elektriska AB
 • Innan du tecknar elavtal, besök Energimarknadsbyråns klagomålslista

Fiberutbyggnad Fåglavik

Vi har ansökt om bidrag hos Post och Telestyrelsen (PTS) för att kunna bygga fibernät i Fåglavik. Besked från PTS väntas under hösten 2021. För att undersöka intresset har vi nyligen gått ut med en icke bindande intresseanmälan. Beviljas ansökt bidrag och tillräckligt många vill ansluta sig räknar vi med utbyggnad och avslutning under 2022.

Vår telefonväxel stängd fredag 14 maj

Behöver du nå oss för att rapportera avbrott/störning ringer du istället våra journummer:

Elnät: 070-622 99 26

Vatten/avlopp: 070-640 40 24

Underhållspolning av dricksvattennätet

Herrljunga Vatten AB utför årligt underhåll av dricksvattenledningsnätet. Ledningsnätet spolas ut försiktigt och till följd kan vattnet i hushållen bli något brunt, spola tills vattnet blir klart igen. Underhållet kommer att utföras under två veckors tid.

Vår telefonväxel stängd fredagen 22 maj

Behöver du nå oss för att rapportera avbrott/störning ringer du istället våra journummer:

Elnät: 070-622 99 26

Vatten/avlopp: 070-640 40 24

Dricksvattenförsörjningen är trygg

Herrljunga Vatten AB använder enbart grundvattentäkter för sin produktion av dricksvatten. Den aktuella tillgången till grundvatten är mycket god då grundvattennivåerna i vårt område är mycket över det normala.

Grundvattnet är ett rent vatten som tämligen enkelt kan beredas till dricksvatten i våra vattenverk. I vattenverken luftas vattnet med vanlig luft för att rena bort järn och mangan. Därefter sker en filtrering i enkla sandfilter etc. Ibland tillsätts lut för att justera upp vattnets pH-värde innan det skickas ut på ledningsnätet.

Justeringen av pH är en rent teknisk åtgärd för att långsiktigt minska risken för korrosion i ledningar. Våra förråd av lut är välfyllda och vi ser i dagsläget inga problem att få nya leveranser. Skulle det mot förmodan uppstå en brist på lut så kan ett gott och säkert dricksvatten levereras även utan pH-justering. Den ökade risken för korrosion i ledningar är försumbar även om pH-justeringen skulle utebli under flera månader.

Även på nationell nivå är dricksvattensituationen trygg vilket du kan läsa mer om via länken: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/dricksvattenforsorjningen-ar-trygg/

Varför vi ibland behöver besöka elmätaren.

Vi får ibland frågor om varför vi besöker elmätaren, ibland flera dagar i rad…

Elmätaren har i huvudsak 2 uppgifter, att mäta rätt och att skicka mätvärden till vår server. Det vi har problem med allt som oftast är kommunikationen med mätaren, vi saknar mätvärdet i servern.

När detta inträffar kan vi behöva läsa av mätaren manuellt och i vissa fall koppla in vår handdator för att få mätaren att koppla upp sig mot servern igen. I bland behöver även detta upprepas om vi samtidigt har problem med mellanliggande routrar i mätstationerna.

Vi tittar naturligtvis på nya tekniska lösningar men vi kommer att behöva hålla igång nuvarande system ytterligare några år.

Thomas Erikson

Strömavbrott Fredag morgon 2019-06-14 kl 00:00-05:00

Planerat strömavbrott som berör Herrljunga tätort samt Vreta, Fölene, Eggvena, Remmene, Tarsled med omnejd. Avisering skickas per brev till berörda abonnenter c:a en vecka före avbrottet. Under avbrottet utför regionnätägaren Vattenfall och vi underhållsarbete i våra respektive nät.

Bevattningsförbud upphävt 2018-11-07

Vi ser nu en uppåtgående trend i våra vattenmagasin vilket gör att vi sänker nivån ett steg och upphäver därmed det bevattningsförbud som gällt under en längre tid.

Rekommendationen är dock att fortsatt vara sparsam med vattenförbrukningen.

Strömavbrott i Ollestad/Getlanda

Vi har en driftstörning i elnätet i området Ollestad/Getlanda. Vi arbetar för fullt med att åtgärda felet.

I samband med arbetet sker sektionering av nätet vilket kan medföra att strömmen åter försvinner kortare stunder.

 

Var rädd om vattnet

Under den tids varma period med följande torka som varit har våra vattenverk jobbat för fullt då det utöver vanlig förbrukning vattnas i trädgårdar, bilar tvättas och man svalkar sig generellt.

Fler och fler kommuner går ut med bevattningsförbud men för att vi ska slippa detta kommer här några tips på hur man kan bli en ”Vattensparare”.

 1. Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig i duschen
 2. Ha en kanna med vatten i kylskåpet, på så sätt behöver du inte spola tills du får kallt vatten i kranen
 3. Ha locket på kastrullen när du lagar mat, då sparas både vatten och energi
 4. Sträva efter att köra fulla tvättmaskiner och diskmaskiner
 5. Kontrollera att kranar och toalettstolar inte står och rinner, läckage som är till synes obetydliga springer snabbt iväg i både volym och kostnad
 6. Avstå från att tvätta bilen
 7. I största möjliga mån använda en tunna för att samla upp regnvatten, på så sätt behövs inte dricksvatten användas

Sprid gärna informationen vidare!

Brev från Vänersborgs tingsrätt

Vissa fastighetsägare inom Herrljunga tätort har fått ett brev från Vänersborgs tingsrätt angående vattenverksamhet. Att detta brev skickats ut beror på att Herrljunga Vatten AB skall förstärka Altorps vattenverk som förser Herrljunga tätort med dricksvatten. Den förändring som görs kräver ett domstolsbeslut i Mark- och Miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt. För att ett domslut skall kunna klubbas måste ett sådant utskick genomföras.

 

Energiskatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen

Från 1 januari 2018 har Riksdagen beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas. Flytten innebär att skatten du idag redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Serviceelektriker? Jobba hos oss!

Vi söker dig som har minst sex års arbetslivserfarenhet som elektriker. Vi vill att du skall kunna arbeta med allt från mindre servicearbeten inom industri, offentlig miljö och fastighetsförvaltning till att leda större/mindre entreprenadprojekt inom ROT och nyproduktion. Kunskaper och erfarenhet inom fastighetsautomation, processtyrning, data, larm och passagesystem är meriterande. Annonsen hittar du bakom följande länk. Välkommen med din ansökan!

Isidor Pettersson på Herrljunga Walk of Fame

Det är en stor ära att vår framlidne medarbetare, tillika vår förste elverkschef, Isidor Pettersson förärats en platta i Herrljungas Walk of Fame.

Vid ceremonin med plattans avtäckning representerades företaget av Claes Unosson, ordförande och Anders Mannikoff, VD.

Vi fick motta diplom och blommor där följande ord av tacksamhet yttrades.

”Isidor Pettersson, verksam i Herrljunga Elektriska mellan åren 1908 och 1945, fick ägna sitt yrkesliv till elektrifieringen av Sverige – från i stort sett ingenting till en nivå där nittio procent av alla hushåll hade fått elektricitet.

Utan denna elektrifiering hade det inte varit möjligt för Sverige att bli den industrination som förmått bygga det välstånd vi idag tar för givet.

Isidor och hans kollegor gjorde därigenom en storslagen insats för såväl sina lokalsamhällen som för landet i stort.

Vi som idag arbetar i Herrljunga Elektriska kan bara hoppas att vårt arbete får en liknande betydelse för människorna som kommer efter oss.

Tack Isidor, och tack Herrljunga Köpmannaförening för den fina utmärkelsen.”

Här nedan följer ett antal bilder som i turordning visar Isidor i sin kraft dagar, plattan i Walk of Fame, blombukett och diplom och slutligen buketten och en kopia av diplomet vid Isidors sista viloplats.

Solel på Mörlanda marknad

Lördagen den 24 september kommer vi delta och visa solel på marknaden med start kl 09.00. Välkomna till vår monter som är belägen utanför förskolan.

Se vår aktuellt-sida för mer information.

Sommartider på kontoret

Från 4 juli till 12 augusti är vårt kontor öppet 09.00 – 15.00 med undantag för lunch 12.00 – 13.00.

Kundtjänst kan nås på telefon från kl 8.00 och i övrigt när kontoret är öppet. Du kan även nå kundtjänst via e-post info@el.herrljunga.se.

Trevlig sommar!