Energiskatt för 2023

Från och med 1 januari 2023 justeras skattesatsen till 39,2 öre/kWh (49,0 öre/kWh inkl moms).

Regeringen ansvarar för energiskatten som är en punktskatt som betalas av förbrukare av el. Årets energiskatt på 39,2 öre/kWh har höjts jämfört med förra årets skatt som låg på 36,0 öre/kWh. Energiskatten räknas automatiskt upp baserat på konsumentprisindex KPI och KPI har stigit på grund av den höga inflationen.