Tjänster

Elanvändningen blir allt mer avancerad där el, tele och data vävs samman, ofta för att skapa energieffektiva lösningar. Vi har en bred kunskap inom elkraft, elinstallationer, belysning, brand- och utrymningslarm. Med specialister inom bl a säkerhetssystem, mätsystem, PLC-system och industriella drivsystem kan vi tillgodose de flesta kunders behov – från byte av ett vägguttag till programmering av en industrimaskin. När så efterfrågas utför vi förstudier, energikartläggningar, konstruktion, projektering och besiktning.