Fiberanslutning i tätorterna

Herrljunga Elektriska AB har för avsikt att bygga ut fiberanslutningar till fastigheter i områden där det finns intresse av att ansluta sig till stadsnätet.

Utbyggnaden kommer ske i etapper och föregås av områdesvis instresseundersökning.

Har du en villa med fjärrvärmeanslutning medföljer ofta en IT-kanalisation. Vill du aktivera din fiberanslutning, dvs, få en fiber idragen i röret kontaktar du oss. Du får själv sedan ta kontakt med Telia för att välja tjänst efter att vi har lämnat färdiganmälan.

Många centralt placerade flerbostadshus anslöts parallellt med fjärrvärmenätets utbyggnad, därför är chansen stor om du bor i ett hyreshus eller bostadsrätt att fastigheten redan har tillgång till fiber. Fråga din hyresvärd eller bostadsrättsförening vad som gäller för fastigheten där du bor.

I Ljung och Annelund är utbyggnaden klar

Återstående område är utmed Alingsåsvägen i Herrljunga som startar vinter/våren 2019

Just nu pågår förtätning av fiber till fastigheter i Herrljunga tätort. Se film vid fiberplöjning inom tomtgräns.

Tjänsterna levereras via Telia Öppen Fiber(R) som går att läsa om här. Innan nätet är byggt går det dock inte att söka tjänster på den egna adressen.

Vi har hittills gått ut med intresseanmälan, informationsmöte och beställning områdesvis men vi tar naturligtvis även emot intresseanmälningar i förväg.