Stadsnät

Satsningen på stadsnät med fiberinstallationer och kabel-TV startades i mitten av 90-talet då tätorten Herrljunga byggdes ut att omfatta samtliga kommunala inrättningar och merparten av hyreshusen tillsammans med fjärrvärmenätet. Initialt fungerade även HEAB som tjänsteleverantör men har under senare tid avvecklat denna verksamhet och lagt fokus på att bygga och förvalta fibernät.

Under åren har stadsnäten utökats till att omfatta ca 1200 villor & lägenheter och fortsätter att expandera kontinuerligt.

I nuläget finns det stadsnät i Herrljunga, Ljung och Annelund. Stadsnäten har byggts för att leverera 100 Mbit/s med full duplex till respektive anslutning men med framtidssäkrad utrustning vilket medger tjänsteleverantören möjlighet att i framtiden erbjuda obegränsad hastighet.

Nuvarande utbyggnad sker främst på landsbygden där Herrljunga Elektriska AB via entreprenader installerar fiber i föreningarnas bynät.

I enlighet med kommunens IT-infrastrukturplan är avsikten att utöka befintliga stadsnät även i tätorterna. Utbyggnaden kommer ske i de områden där majoriteten av fastighetsägarna visar intresse för att ansluta sig.

Projektering, utförande och dokumentation av nät sker helt i egen regi. HEAB är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1, allt arbete samt dokumentation sker med utarbetade rutiner för kvalitetssäkring och miljö i enlighet med certifieringarna. För att följa upp och säkra leveranser i anlagda nät erbjuds även kunder möjligheten att teckna serviceavtal.

Herrljunga Elektriska AB är medlemmar i Svenska stadsnätsföreningen och följer deras rekommendationer Robusta Nät avseende fiberinstallationer samt EBR KJ 41:09 och SS 424 14 37 för förläggning.