Fjärrvärme

Herrljunga Elektriska AB äger och driver fjärrvärmenäten i kommunens tätorter Herrljunga, Ljung och Annelund. Antalet anslutna kunder är ca 250 st, vilka varierar i storlek från industrier till villor. Värmen är lokalproducerad i huvudsak med biobränsle från skogar i kommunen med omnejd.

Initialt möjliggjorde fjärrvärmen stängning av ett stort antal enskilda oljebaserade eldningsanläggningar där 3.000 kbm olja ersattes per år vilket bidragit till en rejäl miljövinst.

Numera är vårt mål att förse fjärrvärmekunderna med en säker, miljövänlig och prisvärd värmekälla. Det finns alltid någon som jobbar för dej som kund och är vid alla tider på dygnet endast ett telefonsamtal bort.

Utbyggnad, förbättring och förtätning av näten fortgår löpande och vid intresse ber vi er kontakta oss.