Elhandel

Herrljunga Kraft säljer el till både privatpersoner & företag i Herrljunga och är anvisad elleverantör i Herrljunga Elektriska AB:s elnät.

Herrljunga Kraft är en bifirma till Billinge Energi AB, som i sin tur är ett delägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB (publ), Skara Energi AB och Skövde Energi AB vilka är kommunala bolag.

Läs mer på hemsidan.