Elhandel

Herrljunga Kraft säljer el till både privatpersoner & företag i Herrljunga och är anvisad elleverantör i Herrljunga Elektriska AB:s elnät. Herrljunga Kraft är en bifirma till Billinge Energi AB, som i sin tur är ett delägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB (publ).

Läs mer på hemsidan.