För operatörer

Inget arbete får ske oanmälat i nätet. Anmälan görs till systemadministratören, tele. 0513-22053.

Vid utsättning eller avgrävning tas vid ordinare arbetstid kontakt med systemadministratören, tele. 0513-220 53, vid övrig tid eljouren på tele. 0706-22 99 26.