Affärsidé

Herrljunga Elektriska AB ska tillhandahålla energi samt utföra installationer och service för dess användning. Detta ska utföras affärsmässigt och effektivt, med hög kvalitet, som är tydlig för kunderna.

Herrljunga Vatten AB ska tillhandahålla vatten- och avloppstjänster inom Herrljunga kommuns verksamhetsområde för VA. Detta ska utföras servicemässigt och effektivt, med hög kvalitet, som är tydlig för kunderna.