Verksamhetssystem

Ledningssystemet är ett stöd för att kunna införa och upprätthålla effektiva processer samt för att leda, styra och ständigt förbättra företagets verksamhet.

Vårt ledningssystem omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi har låtit SP certifiera vårt ledningssystem som ett kvitto på att det uppfyller kraven och kontinuerligt utvecklas för kundernas, miljöns och medarbetarnas bästa. Varje år kommer SPs experter på revisionsbesök för att under två dagar gå igenom personalens kompetens och vårt sätt att arbeta.

Våra certifikat hittar du bakom länkarna nedan.

Kvalitet ISO 9001

Miljö ISO 14001

Arbetsmiljö AFS 2001:1

Vår manual för verksamhetssystemet hittar du här.

Sammanfattad information till konsumenter hittar du här.

Information om personuppgifter och den registrerades rättigheter hittar du här  och här.