Avtal och priser

Utbyggnad av fibernät på landsbygden drivs av fiberföreningar. Är du intresserad av en fiberanslutning utanför tätorterna tar du kontakt med den förening vilken är aktiv inom ditt geografiska område för ett kostnadsförslag på anslutning. Se sidan för fiber på landsbygden för att hitta din lokala fiberförening.

Utökande av fibernäten i tätorterna kommer ske i de områden där majoriteten av fastighetsägarna visar intresse för att ansluta sig. Utbyggnaden kommer ske i etapper, i nuläget sker intressekontroll för utvalda områden. Se sidan för fiber i tätorterna.

 

 

Fiberutbyggnad i Fåglavik har genomförts med delfinansiering från EU under 2021-22 och det finns möjlighet att efteransluta sig till reducerat pris fram till och med 2026-12-31. Vid intresse ta kontakt med oss.