För VVS-installatörer

Inga arbeten får utföras i fjärrvärmenäten utan att först anmälas till oss. Leveranspunkt hos kunder är servisventiler innanför husvägg. Kunden är fri att välja entreprenör för servicearbete inom leveranspunkten. Dock skall alla svetsarbeten på primärsidan av fjärrvärmecentral utföras av svetsare med licens och dokumenterad erfarenhet av rörsvetsning. Är ni osäkra vid ändringar i anläggning bör ni kontakta oss så sätter vi er i förbindelse med kompetent entreprenörer.

Fjärrvärmecentraler som monteras skall vara P-märkt och uppfylla Svensk Fjärrvärmes föreskrift ”F:101 Fjärrvärmecentralen – Utförande och installation”. Vidare skall samtliga packningar på primärsidan vara av PTFE eller vid större rördimensioner av grafit. Alla former av gröna pappersbaserade packningar är förbjudna. Lin får ej användas som gängtätning på primärsidan då detta torkar ut vid temperaturer över 80 °C och resulterar i läckage. Istället skall gängtejp av PTFE med hög kvalitet användas. Dimensionerande data är 16 bar och 120 °C. Tillgängligt differenstryck mellan tillopps- och returledning är minimum 1 bar hos kund.

Vid nyinstallationer eller ändringar i anläggningens primärsida skall denna besiktigas av oss före driftsättning.

Vid beställning av ny fjärrvärmecentral för villor skall denna vara anpassad för en energimätarlängd på 130 mm och gänga G1 för att passa vår mätarstandard.

Vid ändring av värmekälla skall detta anmälas till oss och kunden bekosta en installation av varmhållningsventil för kulverten.

Efter ombyggnation till fjärrvärme eller värmepump från egen eldning skall särskild hänsyn tas till skorsten och ventilation i byggnaden. Installation av skorstenshuv rekommenderas om sådan inte redan finns. Meddela även sotaren om ändring av värmekälla.

Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser för installationer:

Läggningsanvisningar

Fjärrvärmecentralen

Övriga anvisningar