Elpriskompensation enligt förslag från Svenska kraftnät

Affärsverket Svenska kraftnät har presenterat ett förslag om hur elanvändare med eget elnätsavtal kan kompenseras för höga elpriser.

Svenska kraftnäts förslag ska nu bedömas av Energimarknadsinspektionen och formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är inte klart.

Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen.

Herrljunga Elektriska har inte tillgång till någon annan information än den som publiceras av Svenska kraftnät.

På deras hemsida finns en omfattande information som uppdateras löpande, bl a som Frågor och Svar.