Planerat strömavbrott i Mörlandaområdet

Kortare strömavbrott onsdag V26 kl 07.30 – 16.00, 2024-06-26, i Mörlandaområdet.

HEAB effektförstärker elnätet och uppgraderar nätstationen i området för att framtidssäkra för en mer utbyggd elbilsladdning samt mottagning av solel.

Samtidigt övas kommunens reservkraftsförmåga. Det här leder till ett kort strömavbrott då kunder läggs över i ö-drift och matas från reservkraftverk samt vid återgång till ordinarie matning från elnätet.

Kunder ombeds stänga av solelproduktion under avbrottstiden.