Inventering av VA-ledningar, Remmene

Under sommaren – 22 har Herrljunga Vatten AB gett Vara Markkonsult i uppdrag att inventera ledningsnäten för dricksvatten och spill. Vid frågor hör av er till kundtjänst på 0513-220 40.