Underhållspolning av dricksvattennätet

Herrljunga Vatten AB utför årligt underhåll av dricksvattenledningsnätet. Ledningsnätet spolas ut försiktigt och till följd kan vattnet i hushållen bli något brunt, spola tills vattnet blir klart igen. Underhållet kommer att utföras under två veckors tid.