Byggstart för ny vattenledning mellan Annelund och Ölanda

Vi har påbörjat bygget av en ny vattenledning mellan vattenverken i Annelund och Ölanda. Genom åtgärden får vi en säkrare vattenförsörjning i kommunen genom att huvudorterna kan förses med vatten från flera olika vattenverk.

Själva ledningen består av plast, skarvas genom svetsning och grävs ner i marken över en sträcka av ca 5 km – se bilderna nedan. Utöver själva ledningen tillkommer utrustning i respektive vattenverk. Investeringen i vattenledning beräknas till 1,5-2 Mkr och projektet kommer att pågå hela hösten.

På kommunens hemsida www.herrljunga.se finns även ett pressmeddelande om projektet.

Schaktarbete i Annelund

Schaktarbete i Annelund

Elvärmning av skarv

Elvärmning av skarv