Lägesrapport om dag- och spillvatten i Herrljunga

I samband med mycket kraftiga regnväder under sommaren har flera fastigheter i Herrljunga drabbats av källaröversvämningar. Platsbesök pågår där vår personal samlar in uppgifter om problemen. Om du haft problem men inte anmält det till oss är vi tacksamma om du kontaktar vår kundtjänst på telefon 0513-220 40, via e-post till info@el.herrljunga.se eller med formuläret ”Allmänt meddelande” här på hemsidan. Skador ska även anmälas till ditt försäkringsbolag.

Spolning av ledningsnätet är nu genomförd i aktuella problemområden. På ett ställe har inväxta trädrötter hittats i en dagvattenledning, i övrigt har en del grus och sand avlägsnats ur systemet. Filmning av ledningsnätet pågår men har inte avslöjat några skador hittills. Pumpkapaciteten i avloppsnätet är förstärkt med två extra pumpar för tillfällig kapacitetshöjning vid extremregn och en konsultfirma hjälper oss med analys av ledningsnät och dagvattenförhållanden. Platskontroll för att identifiera eventuella felkopplingar/överledningar mellan dag- och spillvatten planeras i samarbete med underleverantör. En ny mätpunkt för grundvattennivå är anlagd vid Altorps vattenverk.

På sidan 12 i ABVA 07 finns en beskrivning av riskerna för källaröversvämning och förslag på åtgärder du själv kan vidta för att minska skadorna. Dokumentet hittar du här på hemsidan under ”Vatten/Avlopp – Anslutningar, avtal och priser” (länken till ABVA finns längst ner på sidan).

Mer information kommer efterhand att läggas ut på hemsidan.