Spårfärg kan förekomma i dag- och spillvatten

Vi påbörjar i veckan kontroller av fastigheters inkoppling med hjälp av spårfärg. Spårfärg är ett ofarligt vattenlösligt färgämne som starkt färgar vatten. Fastighetsägare som är berörda av kontrollen blir aviserade genom brev.