Skattereduktion för mikroproduktion

Från och med den 1 januari 2015 får de som är mikroproducenter en skattereduktion motsvarande 60 öre/kWh på den el som matas ut på elnätet. Att producera egen el, t ex med solceller, blir därmed betydligt mer lönsamt. Välkommen till oss om du intresserad av en egen anläggning för solel!