Sprängning av träd

Att röja träd som fallit över elledningar är ett mycket farligt jobb.
Där det är möjligt använder vi sprängklämmor istället för motorsåg,
se film från tillverkaren av klämmorna nedan.