Solel och bobygget.se

Vi kommer delta i bobygget.se:s inspirationsföreläsning på lördag den 7 mars där vi ställer ut solel i vår monter. Se även vår nya sida om solel och hur du lättast tillgängliggör den för dina syften.