Hände för 60 år sedan

Åren före andra världskriget var ca 65 procent av landsbygdshushållen i Sverige elektrifierade. Sverige var då ett utpräglat jordbruksland där en majoritet av befolkningen bodde på landet. Efter andra världskriget återupptogs elektrifieringen av landsbygden för att i stort sett vara genomförd i mitten av 1960-talet. Bifogat finns ett tidsdokument från 1955 som visar hur det kunde gå till när elektriciteten skulle dras in och muskelkraft kunde ersättas med den elektriska kraften.

Ett tidsdokument över elektrifieringen av landsbygden från år 1955