Solelpaket

Vi erbjuder nu tre solelpaket och möjlighet att sälja överskottsel till Herrljunga Kraft AB med fördelaktigt pris. Läs mer på solelsidan.