Hur mycket solel får plats?

Solel är en attraktiv energikälla men den behöver passas in i det energisystem vi byggt upp under ca 100 år. Att förstå vilka ytor som lämpar sig för solel är inte så svårt. Svårare att förstå är hur solelens utbredning och variation över dygnet och året påverkar energisystemet som helhet.

Denna påverkan sker såväl i den stora som lilla skalan. Hur långt räcker vattenkraftens vattenmagasin för att balansera över- och underskott från solel och vindkraft? Vilka möjligheter har vi elabonnenter att förändra våra levnadsmönster utifrån den ögonblickliga tillgången på el? Slutar det lokala elnätet att fungera normalt när många installerat solel?

Frågorna är många och för att ta reda på mer om förutsättningarna för solel i det lokala elnätet, vårt ansvar i Herrljunga, har vi tagit hjälp av forskare vid Uppsala Universitet. Den 18 augusti kl 18 håller vi en presentation för allmänheten på Herrljunga Hotell och Konferens där forskarna själva får berättar om solelpotentialen i Herrljunga.

Vi lever i en tid där många känner sig manade att göra säkra uttalanden om mycket komplicerade ämnen. Därför är det inte fel att påminna om Dag Hammarskjölds ord ur boken Vägmärken, 1963:

”Den som spelar säker skapar en situation av yttersta osäkerhet”

Kom därför gärna och lyssna till några som verkligen kan sitt ämne men som sällan hörs i media.

Varmt välkomna!

Anders Mannikoff, VD