Invigning av HandyMakers Herrljunga

På torsdag 29 oktober kl 19:00 invigs ett Maker-projekt som finansieras av VINNOVA. Projektet utförs i samarbete med gymnasieskolan Kunskapskällan och går ut på att utveckla metoder och arbetssätt runt digital innovation i Maker-form. Invigningen sker utanför Herrljunga Hotell och Konferens där vi visar upp en maskin byggd av elever på El- och energiprogrammet. Mer om Kunskapskällans program går att läsa här. Löpande information om projektet går att följa här. VINNOVAs satsning på Makers går att läsa om här.