Isidor Pettersson på Herrljunga Walk of Fame

Det är en stor ära att vår framlidne medarbetare, tillika vår förste elverkschef, Isidor Pettersson förärats en platta i Herrljungas Walk of Fame.

Vid ceremonin med plattans avtäckning representerades företaget av Claes Unosson, ordförande och Anders Mannikoff, VD.

Vi fick motta diplom och blommor där följande ord av tacksamhet yttrades.

”Isidor Pettersson, verksam i Herrljunga Elektriska mellan åren 1908 och 1945, fick ägna sitt yrkesliv till elektrifieringen av Sverige – från i stort sett ingenting till en nivå där nittio procent av alla hushåll hade fått elektricitet.

Utan denna elektrifiering hade det inte varit möjligt för Sverige att bli den industrination som förmått bygga det välstånd vi idag tar för givet.

Isidor och hans kollegor gjorde därigenom en storslagen insats för såväl sina lokalsamhällen som för landet i stort.

Vi som idag arbetar i Herrljunga Elektriska kan bara hoppas att vårt arbete får en liknande betydelse för människorna som kommer efter oss.

Tack Isidor, och tack Herrljunga Köpmannaförening för den fina utmärkelsen.”

Här nedan följer ett antal bilder som i turordning visar Isidor i sin kraft dagar, plattan i Walk of Fame, blombukett och diplom och slutligen buketten och en kopia av diplomet vid Isidors sista viloplats.