Brev från Vänersborgs tingsrätt

Vissa fastighetsägare inom Herrljunga tätort har fått ett brev från Vänersborgs tingsrätt angående vattenverksamhet. Att detta brev skickats ut beror på att Herrljunga Vatten AB skall förstärka Altorps vattenverk som förser Herrljunga tätort med dricksvatten. Den förändring som görs kräver ett domstolsbeslut i Mark- och Miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt. För att ett domslut skall kunna klubbas måste ett sådant utskick genomföras.