Höjning VA-Taxa från och med 2019-01-01

VA-taxan kommer att justeras upp med 2,3 % för både bruknings- och anläggningsavgift och börjar gälla 2019-01-01