Varför vi ibland behöver besöka elmätaren.

Vi får ibland frågor om varför vi besöker elmätaren, ibland flera dagar i rad…

Elmätaren har i huvudsak 2 uppgifter, att mäta rätt och att skicka mätvärden till vår server. Det vi har problem med allt som oftast är kommunikationen med mätaren, vi saknar mätvärdet i servern.

När detta inträffar kan vi behöva läsa av mätaren manuellt och i vissa fall koppla in vår handdator för att få mätaren att koppla upp sig mot servern igen. I bland behöver även detta upprepas om vi samtidigt har problem med mellanliggande routrar i mätstationerna.

Vi tittar naturligtvis på nya tekniska lösningar men vi kommer att behöva hålla igång nuvarande system ytterligare några år.

Thomas Erikson