Mätaravläsning fjärrvärme

1. Uppgifter om dig:

Kundnummer (finns på din faktura)

Förnamn

Efternamn

Telefon dagtid

E-postadress

2. Uppgifter om ditt abonnemang:

Anläggningsadress

Datum för avläsning

Avläsning MWh

Avläsning kbm