Mätaravläsning fjärrvärme

  1. Uppgifter om dig:

  Kundnummer (finns på din faktura)

  Förnamn

  Efternamn

  Telefon dagtid

  E-postadress

  2. Uppgifter om ditt abonnemang:

  Anläggningsadress

  Datum för avläsning

  Avläsning MWh

  Avläsning kbm