[Klart] Störningar i fjärrvärmeleveransen

Under morgonen förekommer störningar i fjärrvärmeleveransen i Herrljunga. Orsaken är kommunikationsproblem med mätutrustning för differenstryck. Störningen kommer åtgärdas under förmiddagen.