Åska och extrema flöden

Kraftigt åskväder orsakar störningar i samtliga HEAB:s och HEVAB:s tjänster. Vi har personal som arbetar med åtgärder just nu. Meddela dock vår jourtjänst vid eventuella kvarstående fel. Extrema flöden och lokala översvämningar kan förekomma. Ta kontakt med räddningstjänsten vid översvämning i källare.