Åskväder skapar oreda

Samtliga HEAB:s nät har påverkats i någon utsträckning av de kraftiga åskvädret som drog fram under eftermiddagen. Främst har det förekommit störningar i elleveransen i Herrljunga och Vesene samt ett mindre avbrott i fjärrvärmeleveransen. Dagvattnennätet har inte lyckats svälja allt vatten vilket lett till lokala översvämningar. Vi ber er ta kontakt med vår jourtjänst för att varsko oss om kvarvarande problem. Vid översvämningar i källare ber vi er ta kontakt med Räddningstjänsten.